Zeki Can - WordPress

WordPress Temel Tema Kodları

  Wordpress    8 Eylül 2016
1 Yorum

WordPress temalarında kullanılan temel kodları bir araya topladık. Her zaman elinizin altında, kolay ulaşılabilsin diye. Bizim unuttuğumuz kodlar olabilir. Sizde yorum yaparak hatırlatırsanız bu içerik daha da zenginleşir ve daha çok faydalı bir makale ortaya çıkar. Herkesin işine yarar umarım.

1. Tema Url Kodu

<?php bloginfo('template_url'); ?>

2. Site Url Kodu

<?php bloginfo('siteurl');?>

 3. Header.php Sayfa Çağırma Kodu

Bir sayfaya header kısmını çağırmak için bu kodu kullanıyoruz.

<?php get_header(); ?>

 4. Sidebar.php Sayfa Çağırma Kodu

Bir sayfaya sidebar kısmını çağırmak için bu kodu kullanıyoruz.

 <?php get_sidebar(); ?>

 5. Footer.php Sayfa Çağırma Kodu
Bir sayfaya footer kısmını çağırmak için bu kodu kullanıyoruz.

<?php get_footer(); ?>

 6. Herhangi Bir Sayfayı Çağırma Kodu

Bu kodda çağırmak istediğimiz sayfanın adını slaş işaretinden sonra yazıyoruz. Kodu koyduğumuz yere sayfamızı çağırıyor.

Örneğin index.php dosyama ben manset.php dosyamı çağırmak için aşağıdaki kodu kullanıyorum.

<?php include (TEMPLATEPATH . "/manset.php"); ?>

manset.php yazan yere çağıracağımız sayfanın kodunu yazıyoruz.

Örneğin sidebar.php çağırma kodu

<?php include (TEMPLATEPATH . '/sidebar.php'); ?>

 7. Belirlediğimiz Sayıda İçerik Listeleme Kodu

Bu kod ile sayfalama çalışmaz.

<?php query_posts('showposts=8&cat=1');?>
  <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

  Çağıralacak kodu bu alana yazıyoruz.Burda 8 tane listeyecek. Categori id si 1 olan kategoriden.				

  <?php endwhile; ?>

Örneğin sayfada son yayınlanan gönderileri listeleme kodu

<?php if (have_posts()) : query_posts('orderby=desc&showposts=5'); ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
<h2><?php the_title(); ?> <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>">göster</a></h2>
<?php the_content(); ?>
<?php endwhile; else : echo "aradığınız başlık yok gibi görünüyor. ama isterseniz siz ekleyebilirsiniz."; endif; ?>

Burda bu kodla

<?php the_content(''); ?>

yazının tamamını gösterdik. Showposts=5 ile gösterilen yazı sayısını belirttik.  <h2> etiketiylede başlığı düzenledik.

8. İçerik Linki Kodu

<?php the_permalink() ?>

İlgili bağlantının kalıcı Url’sinin (self url) adresini gösterir.

Örneğin yazılan konunun başlığına tıklanınca konunun açılması için başlık kodunun href kısmına bu kod eklenir.

<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

 9. İçerik Başlığı Kodu

<?php the_title(); ?>

İçerik girildiğinde title kısmına bu kod girildiğinde fare ile linkin üzerine geldiğinizde bu kod sayesinde başlık linkinde yazan title olarak gözükür.

Örneğin bu koda bakalım.

<h2><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>

Kullanımında title içinde kullandık.

10. Wp-post views Eklentisi Gösterim Sayısı Kodu

<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>

Bu eklentiyi kullanıyosak bu kodu yereştirdiğimiz alanda ne kadar gösterildiği okuma sayısı gösterilir. Örneğin;

<div class="yazibilgi">
<div class="yazar">
<?php the_author(); ?></div>
<div class="tarih">
<?php the_time('j F Y') ?></div>
<div class="okuma">
<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?></div>
</div>

 11. İçerik Kategori Adı Gösterme Kodu

Kategorileri gösterir. Birden fazla kategori varsa virgülle ayırarak gösterir.

<?php the_category(', '); ?>

12. Etiket Kodu

Etiket kodu veri tabanından etiketleri çekiyor ve yazdırıyor.

<?php the_tags(' ', ', ', ''); ?>

Örneğin konumuzdaki etiketleri yazdıracağız. Alttaki kod yardımıyla yazdırabiliriz.

<div class="tags">
  <p><span>Etiketler</span> : <?php the_tags('',', ','') ?></p>
</div>

Anahtar kelimeler yazıp yanına girdiğiniz etiketleri sıralar.

<?php the_tags('Anahtar kelimeler: '); ?>

13. Özel Alan Gösterme Kodu

<?php if( get_post_meta($post->ID, "resim", true) ): ?>
  <?php echo get_post_meta($post->ID, "resim", true); ?>
  <?php else: ?>
  <?php endif; ?>

Örneğin konunun özel alan kısmındaki resmi göstermek için kullandığımız kod. Burda  ‘resim’ özel alanımızın ismi.

<a href="<?php the_permalink(); ?>"><img width="201" height="155" src="<?php echo get_post_meta($post->ID, 'resim', true); ?>" class="resim wp-post-image" alt="<?php the_title(); ?>" /></a>

 14. Belli Kelimede İçerik Yazısı Gösterme Kodu

<?php the_content_rss('', TRUE, '', 10); ?>

10 tane kelime gösterecek.

15. Belirlediğimiz Sayıda İçerikleri Listeleme Kodu

<?php
	$my_query = new WP_Query('orderby=rand&showposts=15');
	while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post();$do_not_duplicate = $post->ID;
?>

Çağırılacak kodu bu alana yazıyoruz. teknolojikblog.com

<?php endwhile; ?>

15 tane belirlenmiş içerikleri listeler bu kod. Sayfalamada çalışır.

16. İçerik Listeleme Kodu

Sayfalama eklentisi wp-pagenavi dahildir bu kodda. İçerik sayısının admin panelinden okuma kısmından ayarlandığı içerik listeleme kodudur.

<?php if (have_posts()) : ?>
<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

Çağırılacak kodu bu alana yazınız. TeknolojikBlog.com
Bir teşekkürü çok görmeyiniz.

<?php endwhile; ?> 
<div class='sayfalama'><?php wp_pagenavi() ?></div>
<?php else : ?>
<div class="alignleft"><?php next_posts_link(__('&laquo; Older Entries')) ?></div>
<div class="alignright"><?php previous_posts_link(__('Newer Entries &raquo;')) ?></div>
<div class="clear"></div>
 <?php endif; ?>

17. İçeriğin Tamamını Gösterme Kodu

Makalemizin yani içeriğimizin tamamını bu kodla gösteririz. single.php ya da page.php dosyamıza ekleriz genelde. Bazı temalarda index.php’de de eklenmiş olabilir. Bu kodlar yazımızın tamamını gösteririz.

<?php 
			if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); 
			$do_not_duplicate = $post->ID;
			?>
			içerik kodu <?php the_content(''); ?>
			<?php endwhile; else : endif; ?>

18. İçerik Kodu

17. kodda gösterdiğimiz içerik kodunu gösterme kodu.

<?php the_content(''); ?>

WordPress içeriğini gösteren koddur.

19. Yorum İçin comments.php Dosyasını Çağırma Kodu

<?php comments_template(); ?>

İlgili konunun yorum dosyasını çağırır.

20. Kategorileri veya Alt Kategorileri Listeleme Kodu

<li <?php if(is_home()) { echo ' class="current-cat" '; } ?>><a href="<?php bloginfo('url'); ?>">Anasayfa</a></li>
<?php wp_list_categories('depth=3&child_of=1&hide_empty=0&orderby=name&show_count=0&use_desc_for_title=1&title_li='); ?>

Kategori veya alt kategorileri listeler.

21. Yorumları Gösterme Kodu

Yapılan yorumları gösterme kodu. Makaleleri gösterdiğiniz yerin altına eklenir.

<?php
 global $wpdb;
 $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, post_password, comment_ID, comment_post_ID, comment_author, comment_date_gmt, comment_approved, comment_type,comment_author_url, SUBSTRING(comment_content,1,30) AS com_excerpt FROM $wpdb->comments LEFT OUTER JOIN $wpdb->posts ON ($wpdb->comments.comment_post_ID = $wpdb->posts.ID) WHERE comment_approved = '1' AND comment_type = '' AND post_password = '' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10";
 
 $comments = $wpdb->get_results($sql);
 $output = $pre_HTML;
 $output .= "\n<ul>";
 foreach ($comments as $comment) {
  $output .= "\n<li>".strip_tags($comment->comment_author) .":" . "<a href=\"" . get_permalink($comment->ID)."#comment-" . $comment->comment_ID . "\" title=\"on ".$comment->post_title . "\">" . strip_tags($comment->com_excerpt)."</a></li>";
 }
 $output .= "\n</ul>";
 $output .= $post_HTML;
 echo $output;
?>

 22. İstediğimiz Kategoriyi Gösterme İstemediğimizi Göstermeme Kodu

<?php
  $wp_query = new WP_Query();
  $wp_query->query('showposts=5&cat=-23&paged='.$paged);
  ?>
  <?php while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post(); ?>
	içerik gelicek buraya teknolojikblog.com
	<?php endwhile; ?>

Bu kodda 23’cı id ye sahip kod gösterilmeyecek. cat=-23 yazdığımız yere göstermek istemediğiniz kategorinin id kodunu yazınız.

23. Part Sistemi İçin İçerik İçinde Bölümlere Ayırma Kodu

<?php wp_link_pages('before=<p>&after=</p>&pagelink=%.Bölüm'); ?>

Nextpage kodunu içeriğe yazarak eklenir.

Örneğin, film sitesine entegre edebilen part sistemi, single.php ye aşağıdaki kodu ekliyorsun, contentle başlayan kodun üstüne.

<?php wp_link_pages('before=<p>&after=</p>&pagelink=%.Bölüm'); ?>

Daha sonra konu eklerken html bölümüne gelip aşağıdaki gibi konularını ekliyorsun.

part 1 embed kodu
<!--nextpage-->
part 2 embed kodu
<!--nextpage-->
part 3 embed kodu
<!--nextpage-->

gibi çoğaltırak eklenebilir.

24. Tarih Gösterme Kodu

Konun istediğiniz yerine bu kodu ekleyerek konu eklenme tarihini ekleyebilirsiniz.

<?php the_time('l, F jS, Y') ?>

Örneğin div içinde kullanımı.

<div class="tarih">
<?php the_time('j F Y') ?></div>

İlgili konunun tarihini çekmeye yarar. Bu kodu da kullanabilirsiniz.

<?php the_time('m-d-y') ?>

 25. Yazar İsmi Kodu

<?php the_author(', '); ?>

İçeriği yazan kişinin ismini gösterme kodudur. Uygun yere yerleştirmeniz yeterlidir. Örneğin div içinde,

<div class="yazar"><?php the_author(); ?></div>

İlgili konunun yazarını göstermeye yarar.

26. Kategori Adı Kodu

İlgili konunun kategorisini göstermeye yarar. Birden fazla kategori mevcutsa kategorileri virgülle ayırarak yazar.

<?php the_category(', '); ?>

 27. Önceki ve Sonraki Konuların Linki Kodu

İlgili içerik yerleştirildiğinde o içerikten önceki ve sonraki konuların linkini verir.

<?php previous_post_link('%link') ?> Önceki Link
  <?php next_post_link('%link') ?> Sonraki link

28. Toplam İçerik Sayısı Gösterme Kodu

<?php
$args=array(
 ‘orderby’ => ‘name’,
 ‘order’ => ‘ASC’
 );
$categories=get_categories($args);
$cat_count = 0;
foreach($categories as $c) {
$cat_count++;
}
$count_posts = wp_count_posts();
$published = $count_posts->publish;
?>

Toplam içerik sayısı :<?php echo $published;?>

Örneğin, sitemizde toplam şu kadar kategoride şu kadar yazı ve şu kadar yorum bulunmaktadır kodu.

<?php
$toplam_yazi = wp_count_posts( 'post' );
$toplam_yazi = $toplam_yazi->publish;
$toplam_kategori = wp_count_terms('category');
?>
Sitemizde Toplam <b><?php echo $toplam_kategori; ?></b> kategori, <b><?php echo $toplam_yazi; ?></b> yazı ve <b><?php $categories=get_categories($args); $cat_count = 0; foreach($categories as $c) { $cat_count++;} echo $cat_count; ?></b> yorum bulunmaktadır.

 29. Pagenavi Eklentisi Sayfalama Kodu

<?php if(function_exists('wp_pagenavi')) { wp_pagenavi(); } ?>

Kategori sayfanıza, arşiv sayfanıza ya da arama sayfanızın altına ekleyebilirsiniz.

Örneğin div içinde eklenince oluşan kod.

<div id="sayfalamam"><div class='pagenavi'><?php wp_pagenavi(); ?> </div> </div>

30. header.php İçin title Başlık Kodu

<title><?php wp_title(''); ?><?php if(wp_title('', false)) { echo ' :'; } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

31. İlgili İçeriğin Yorum Sayısı Gösterme Kodu

<?php comments_number('0 Yorum','1 Yorum','% Yorum'); ?>

 32. Konu var mı? Yok mu? Sorgulama Kodu

<?php if(have_posts()) : ?>

 33. Konu Varsa Listeleme Fonksiyonlarını Aktif Hale Getirme Kodu

<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>

34. Bir Sonraki Konuyu Çekme Kodu

<?php endwhile; ?>

35. Konu Sorgulamasını Bitirme Kodu

<?php endif; ?>

36. İlgili Konunun Açılır Sayfada Yorum Sayfası Linkini Verir

<?php comments_popup_link(); ?>

 37. İlgili Konunun Düzeltme Linkini Gösterir

 <?php edit_post_link(); ?>

Sadece yazarlar ve admin görebilir.

38. Son Yazdığınız Sayfaları Listeleme Kodu

<?php wp_list_pages(); ?>

 39. Kategorileri Listeleme Kodu

<?php wp_list_cats(); ?>

40. Takvimi Gösterme Kodu

<?php get_calendar(); ?>

41. Bir Sonraki Konunun Linkini Gösterme Kodu

<?php next_post_link(' %link ') ?>

42. Bir Önceki Konunun Linkini Gösterme Kodu

<?php previous_post_link('%link') ?>

43. Aylık/Yıllık Arşivi Gösterme Kodu

<?php wp_get_archives() ?>

44. Sonraki ve Önceki Konulara Geçme Menüsü Kodu

<?php posts_nav_link(); ?>

 45. Blog Açıklamasını Gösterme Kodu

<?php bloginfo(’description’); ?>

46. Sitenin Adını Gösterme Kodu

<?php bloginfo('name'); ?>

 47. Site Başlığını Gösterme Kodu

<?php wp_title(); ?>

48. Geri Besleme Adresini Verme Kodu

<?php bloginfo('pingback_url'); ?>

 49. Tema Adresinizi Verme Kodu

<?php bloginfo('template_url'); ?>

50. Kullandığınız WordPress Versiyonunu Gösterme Kodu

<?php bloginfo('version'); ?>

51. Atom Adresinizi Gösterme Kodu

<?php bloginfo('atom_url'); ?>

 52. Rss adresinizi Gösterme Kodu

<?php bloginfo('rss2_url'); ?>

53. Sitenizin Adresini Gösterme Kodu

<?php bloginfo('url'); ?>

54. Html Versiyonunu Göstermeye Yarayan Kod

<?php bloginfo('html_type'); ?>

55. Kullandığınız Karakter (Dil) Parametrelerini Gösterme Kodu

<?php bloginfo('charset'); ?>

56. Son Yazıları Gösterme Kodu

<h2>Son Yazılar</h2>
<div class="submenu">
 <ul>
  <?php query_posts('showposts=5'); ?>
   <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>
   <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php _e('Permanent link to'); ?> <?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a> - <?php the_time('m-d-Y') ?></li>
  <?php endwhile;?>
 </ul>
</div>

showposts=”5″ son 5 yazı listeler. İsteğinize göre değiştirebilirsiniz bu sayıyı.

57. Kategorileri Listeleme Kodu

<span style="color: black;"><h2>Kategoriler</h2>
 <div>
    <ul>
     <?php wp_list_cats('sort_column=name&optioncount=1&hierarchical=0'); ?>
    </ul></span>

Yukarıdaki kodu eklediğiniz yerde Kategoriler listelenecektir. Kategorileri listelemek istediğiniz yere ekleyin.

58. Sayfaları Listeleme Kodu

<span style="color: black;"><h2>Sayfalar</h2>
    <ul>
     <?php wp_list_pages('title_li='); ?>
    </ul></span>

ya da bu kodu kullanabilirsiniz.

<span style="color: black;"> <?php wp_list_pages('title_li=' . __('Sayfalar:')); ?></span>

 59. Son Yorumlar Kodu

<span style="color: black;"><h2>Son Yorumlar</h2>
 <?php if (function_exists('get_recent_comments')) { ?>
 <?php get_recent_comments(); ?>
 <?php } ?></span>

Yukarıdaki kodu eklediğiniz yerde son yorumları listeleyebilirsiniz.

60. Arşivleri Listeleme Kodu

<span style="color: black;"><h2>Arşiv</h2>
 <ul>
 <?php wp_get_archives('type=monthly&limit=12&show_post_count=1'); ?>
 </ul></span>

Yukarıdaki kodu eklediğiniz zaman aylık arşivleri listeleyebilirsiniz.

61. Yazı Bilgileri Listeleme Kodu

<span style="color: black;"><h4>Yazı Bilgileri:</h4>
 <div>
 <?php the_time('j F Y l') ?> günü, <?php the_time() ?> gibi <?php the_category(', ') ?> kategorisinde yayınlanmış, <?php comments_rss_link('<acronym title="Real Simple Syndication">RSS</acronym> 2.0'); ?> ile takip edebilir, <a href="#respond">yorum bırakabilir</a> yada <a href="<?php trackback_url(display); ?>">geri izleme</a> ile siteniz üzerinden takip edebilirsiniz.</span>

Yukarıdaki kodu yazı’nın en sonuna ekleyiniz. Yazının hangi tarihte yayınlandığı, RSS linkini verir.

62. Arama kodu

<span style="color: black;"><h2>Aramak istediğiniz kelimeyi girin:</h2>
 <form id="searchform" method="get" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
 <input type="text" name="s" id="s" size="55" />
 <input type="submit" value="<?php _e('Search'); ?>" />
</form></span>

Ya da bu kodu kullanabilirsiniz.

<span style="color: black;"><li id="search">
  <label for="s"><?php _e('Arama Yapın:'); ?></label>
  <form id="searchform" method="get" action="<?php bloginfo('home'); ?>">
  <div>
   <input type="text" name="s" id="s" size="15" /><br />
   <input type="submit" value="<?php _e('Ara'); ?>" />
  </div>
  </form>
 </li></span>

Yukarıdaki 2 kod arama kutusu oluşturacaktır. Size uygun olanıseçip kullanabilirsiniz.

63. Etiket Kodu

<span style="color: black;"> <small><?php the_tags( '<p>Etiketler: ', ', ', '</p>'); ?></small></span>

Etiketleri listelemek için yukarıdaki kodu kullanıp etiketlerinizi listeleyebilirsiniz.

64. Üye Girişi Yapılmış İse a Kodu Yerine b Kodunu Göster Kodu

 <?php
if ( is_user_logged_in() ) {
echo 'Merhaba x kullanıcı';
} else {
echo 'Merhaba ziyaretçi';
}
?>

Kodların hepsini bir araya toplamaya çalıştım. Hiçbir eser tam olarak bitmiş değildir. Eksiklerim varsa istekleriniz varsa yorumlarınızla bildirirseniz sevinirim. Umarım işinize yarar.


Etiketler : , , , , , , ,


  Benzer Yazılar


  Yorumlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorum (1)